Yoğuşmalı kazanlar, ısıtma cihazları konusunda en son teknoloji ürünü kazanlardır. Bu tür ürünler, doğalgazın en verimli şekilde yakılmasını sağlarlar...

Endüstriyel Buhar Kazanı

İçinde herhangi bir sıvı kaynatılarak buhar elde edilen aygıtlara bu­har kazanı denir;bu ad daha çok, sudan buhar elde etmeye yarayan aygıtlar için kulla­nılır.

Resmi kurum yada özel sektör için

Aktes olarak, Çelik kazan pazarında söz sahibiyiz. Doğalgaz yada katı yakıtlı kazanlarda geniş bir kapasite aralığında üretimler yapmaktayız.
... kazan'cınız......