KONVANSİYONEL KAZAN Yardımcı Ürünler

  Aktes Kazan Kontrol Panelleri

STANDART KUMANDA PANELİ: STANDART PANEL (PS)

 • Kumanda Paneli Sigortası 6A
 • Emniyet Limit Termostatı 100°C
 • Kazan Sıcaklık Göstergesi 30-120°C
 • Ana Kumanda Anahtarı
 • Kumanda Paneli Enerji Lambası, Pompa Çalışıyor Lambası
 • Limit Termostat Arıza Lambası
 • Birinci ve İkinci Kademe Termostatı

OPSİYONEL KUMANDA PANELİ: EKOPANEL (PE 7/21 veya 12/31)

 • Kumanda Paneli Sigortası 6A
 • Emniyet Limit Termostatı 100°C
 • Kazan Sıcaklık Göstergesi 0-120°C
 • Ana Kumanda Anahtarı
 • Kumanda Paneli Enerji Lambası, Pompa Çalışıyor Lambası
 • Limit Termostat Arıza Lambası
 • Birinci ve İkinci Kademe Termostatı
 • Ekopanel (PE 7/21 veya PE12/31)