SIEMENS QAA55110/101 Modülasyonlu Oda Termostatı

  • Odanın sıcaklığına göre kazanların çalışması içindir